Minik Dostlarımızdan Haberler

Aside Dirençli Bakteriler

Aside Dirençli Bakteriler

Aside dirençli bakteriler gram pozitif bakterilerin hücre duvarı yapısından daha farklı olarak mikrobakteriler lipit bakımından daha zengin bir hücre duvarına sahiptir. Bu yüzden boyama yöntemi ile boyanmaları mümkün değildir.

Mikro bakteri adı verilen bakteriler, insan ve hayvanlarda çok sayıda hastalığa yol açan enfeksiyöz bakteriyel etkenlere sahiptir. Tüberküloz ve Lepra gibi mijrobakteriyellerin oluşturduğu en önemli sayılan hastalıklardır. Bu hastalık türleri insanlık tarihinin en eski dönemlerinden beri biliniyor.

Bu yüzden de aside dirençli bakteriler adı verilmiştir. Bu çeşitler konakta enfeksiyon oluşturabilme yeteneğine göre mutlaka patojen, fırsatçı patojen ve apatojen olarak adlandırılırlar.

Aanerob diye adlandırılan bakteriler toprakta, tatlı suda ve denizler de çevrede insanların ya da hayvanların normal olan mukkozal florasında bulunurlar. İnsanlar da ve hayvanlar da bazen çok ciddi, zoonoz çeşitli infeksiyonlara yol açabilirler.

Aside Dirençli Bakterilerin Genel Özellikleri?

Bunlar çeşitli büyüklükler de olan bazen kolay parçalanan dallanmış filamentler şeklinde çomaklardır. Hareketsiz ve sporsuz, aerobik ve de oksidatiftir. Hücre duvarının yapısı gram pozitiftir ve fazla miktarda lipit içerdiği için gram boyama yöntemi tutmaz.

Aside dirençli bakteriler asit ve alkol karışımı ile dekolorize olabiliyor. Cins hayvanlar da ve insan patojenleri üzerinde tüberküloz olmayan atipik, anonim olarak isimlendirilen saptofitik mikroorganizmaları içeriyor. Bu mikrobakteriler hidrofobik ve lipitten zengin hücre duvarı nedeni ile zor olan dış koşullara dayanıklıdır.

Mikrobakteri infeksiyonları genelde kronik olan ve progresif hastalıklardır. Bu da memeliler ve kanatlılarda tüberküloz yapar ruminantlarda ise paratüberküloz yaparken kedilerde lepra adı verilen hastalığa neden olur. Sığırda olan tüberküloz zoonoz tarafından oluşur ve tüm dünyada yaygındır.

Aside Dirençli Boyama Ne Demektir?

En çok da Mycobacteria türleri olan aside dirençli bakteriler tanınsın diye kullanılan özel bir bakteriyolojik boya çeşididir. Tüberküloz dan sorumlu olduğu için en çok kullanılan alan Mycobacterium tuberculosis’ dir. Ayrıca Nocardia gibi diğer bakteri türlerinin boyanması için de kullanılırlar. Mycobacterium tuberculosis şeklindeki asitler dirençli organizmalar hücre duvarları içinde mikolik asitlerden büyük miktarda içeriyorlar.

Aside Dirençlilik Nedir?

Mikrobakterilerin hücre duvarları çok yüksek şekilde lipidler içerir, hücre duvarındaki kimyasallar çoğu virülans ve de diğer biyolojik olan etkilerden de sorumludur.

Lipoarabinomannan; bu önemli bir virülens faktörüdür. Arabinoz ile mannoz içererek fosforile olan bir lipopolisakkarittir. En dışında ise mikozidler oluyor ve bir grup heterojenden oluşuyor.

Bazı bakteriler fiziksel özellikleri açısından boyama süresince asitle dekolarasyon bakımından dirençliliği gösterir. Aside dirençli bakteriler bazı standart teknikler ile gram boyama gibi karakterize etmek oldukça zordur. Bu yüzden konsantre olan boyalar ile ısıtma yapılarak boyama denenir ve ancak boyanabilir. Bir defa boyandıkları zaman sulandırılmış şekilde asit ve etanol bazlı olan dekolarasyon işlemine direnç gösterirler.